Disclaimer

lekker-recept-placeholder

Algemeen

Dhr. J. Keijzer, hierna te noemen LekkerRecept.Net, verleent u hierbij toegang tot lekkerrecept.net en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door LekkerRecept.Net en derden zijn aangeleverd. LekkerRecept.Net behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van LekkerRecept.Net.

Beperkte aansprakelijkheid

De op lekkerrecept.net aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LekkerRecept.Net.

De inhoud van lekkerrecept.net wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. LekkerRecept.Net doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op lekkerrecept.net. LekkerRecept.Net oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. LekkerRecept.Net zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LekkerRecept.Net en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LekkerRecept.Net, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is geschreven door: ICTRecht.